dilluns, 7 de novembre de 2016

L'arrossegador de cubs

L'arrossegador de cubs

El repte : L'arrossegador de cubs

1.- Moure cap endavant
2.-Baixar el braç. 
3.-Retrocedir cap enrere.
4.-Girar a l'esquerra.
5.-Aixecar el braç
6.-Girar a la dreta. 

Gravar amb l' Ipad el repte


 

El treball cooperatiu amb lego mindstorms ev3

El treball cooperatiu amb lego mindstorms ev3Objectius
-Conèixer conceptes informàtics nous
-Aprendre a programar robots amb Ipads.
-Crear i dissenyar nous models de robots.
-Desenvolupar el pensament computacional.
-Ser creatiu.


Treball cooperatiu:
1.Establir relacions solidàries entre els components del grup.
2.Augmentar l'auto-estima de tots els alumnes.
3.Augmentar la cohesió del grup
5.Desenvolupar  noves habilitats  d'interacció socials
6.Acceptar els diferents punts de vista.

Els rols:
El grup està format per 3 alumnes:
1.- Portaveu o secretari.
2.-Dissenyador.
2.- Muntador 

Els rols seran itinerants i es canviaran desprès de cada activitat.
La finalitat del grup és aconseguir els objectius marcats per cada activitat.

Funcionament de la classe
Plantejament del repte
Investigació per grups cooperatius 
Disseny
Construcció amb Lego
Realitzar el programa amb lego programer(Ipad)
Prova el  funcionament
Repte assolit
.Explicació a la classe a la classe del repte assolit.
Gravació en vídeo
Metodologia
La metodologia es basa en una aplicació globalitzada basada en tres eixos:
1-Disseny guiat. A partir d'un repte el grup crea i dissenya un projecte.
2.-Un cop aconseguit el repte es realitzen noves creacions.
3.-Explicació al gran grup de les creacions realitzades.