dimecres, 22 de maig del 2019

Treball a classe
Comprovació del funcionament del vaixell.2

Comprovació del funcionament del vaixell.


Disseny3


Disseny2

Construcció d'un vaixell. Disseny1

 L’aprenentatge significatiu  consisteix en intentar acostar situacions i desafiaments de la vida real als alumnes i estimular el treball en grup cooperatiu, pendre iniciativa i creativitat i també els ajuda a entendre millor el món.
Motiven als alumnes a experimentar, equivocar-se i corregir errors. I és amb aquesta intenció de crear un context d’aprenentatge constructiu i significatiu on es potencia la seva participació com veritable protagonista del procés d’aprenentatge.
La proposta de creació d’un vaixell  motoritzat  hem realitzat diferents fases:
  1. Primerament s’inicia el projecte mitjançant el disseny .
  2. Més tard la creació .
  3. Comprovació dins un espai del seu funcionament