MinecraftMinecraft és un videojoc que permet construir dins d’ un entorn de tres dimensions per mitjà d'un personatge que ens permet crear estructures fantàstiques i creacions artístiques
Podem introduir el joc a l’aula:?


Des de fa molt temps i amb les noves pedagogies a l’aula s'ha parlat de la importància del joc en l'educació que els americans anomenen gamificació que és aplicar els principis i mecanismes del dels jocs en altres entorns.


Potencia :


· Desenvolupar habilitats cognitives com la concentració i la memòria,


· La destresa visual i la coordinació espacial


· L’autocontrol


· La creativitat.


· El disseny


Quin projecte fem a l’aula?


El nostre projecte és realitzar en una primera etapa una casa de disseny i creativa per més tard realitzar un vídeo amb la tasca realitzada.


El segon projecte és realitzar una petita ciutat on cada un dels membres ajuden a altres a desenvolupar el seu objectiu.


Què potencien?


· Treball en grup


· Ajudar als companys


· Treball col·laboratiu


· Aconseguir un objectiu final


· Plantejar diferents reptes


Aquests tipus d’experiències es realitzen en països com EEUU, Finlàndia, Suècia i ara aquí algunes escoles comencen a veure la importància de la gamificació a l'ensenyament