Kodu


És una aplicació que ens permet crear els nostres propis videojocs a més d’ensenyar-nos a programar sense la necessitat d’aprendre llenguatges de programació complicats i difícils 
Podem dissenyar mons en tres dimensions a partir d’una sèrie d’elements que porta el propi programa.

 Quins objectius podem treballar a l’escola amb Kodu?

 • Estimular el pensament abstracte
 • Potenciar el treball cooperatiu
• Els alumnes aprenen de les seves pròpies errades 
• Plantejar nous reptes . 
• Reafirmar l’ actituds d'esforç, responsabilitat, ordre, iniciativa personal, curiositat, interès i creativitat en l'aprenentatge

 En alguns països europeus, més concretament, Finlàndia, la programació s’estudia com una matèria més del currículum dels alumnes. 
Per descarregar el programa :kodu