dimecres, 26 d’abril de 2017

Kodu


És un llenguatge de programació visual on podem crear videojocs  i es desenvolupa la creativitat i el disseny.
Ús educatiu.
• Cada vegada més es pensa que  programació és un mitjà creatiu.
• Ajuda als alumnes a desenvolupar un pensament crític, trencant un tot en petits  passos per arribar a realitzar el seu disseny..
• Cada vegada més l’ensenyament hem de tenir present un  enfoc  aplicable a totes les matèries acadèmiques i les relacions personals.
• Introdueix la lògica i la resolució de problemes de programació.
• Iniciar als alumnes  a unes condicions i seqüències, que ensenya la causa i efecte.
 • Els estudiants aprenen sobre la cooperació, la lògica i la creativitat, a més de la programació.
• Treball cooperatiu per realitzar el disseny, creació i execució del videojoc.
Aquest any hem començat amb els alumnes de 2n i tercer de primària la realització dels nostres primer videojocs.