dimecres, 14 de novembre del 2018

El pontUna breu i divertida història de Ting Chian Tey on quatre animalets han de passar per un pont
però es trobaran amb un problema que han de resoldre. La resolució del problema està plantejada
des de dos punts de vista molt interessants. Aquí podem observar temes com:


L'egoisme i caprici.
La tossuderia que no porta a una resolució satisfactòria del problema.
Com els nostres actes afecten a tercers.
La cooperació com a estratègia positiva de resolució de problemes.