dimecres, 16 de maig de 2012

Google sketchup

Google sketchup és un software per crear edificis des de el començament o si vols pots descarregar-los  des del mateix programa.
És una bona eina per desenvolupar la creativitat dels alumnes alhora de realitzar treballs i compaginar la geometria amb la realitat.
L’adreça per descarregar el programa és aquesta http://sketchup.google.com/intl/es/download/gsu.html