dimarts, 11 d’octubre de 2016

Treball cooperatiu

El treball cooperatiu com eina d'aprenentatge on els alumnes s'han organitzats en petits grups de tres alumnes per cercar metes i objectius comuns.
El repte plantejat com objectiu comú d' investigació "Els robots". Cada membre del grup té una doble finalitat:

  • Treball individual per aprendre
  • Ajudar als companys a aprendre.
Cada grup es va organitzar en diferents rols:
  1. Responsable coordinador.
  2. Dissenyador
  3. Constructor.
Cada grup va realitzar una exposició final amb Prezi sobre l'objectiu marcat.