divendres, 20 d’abril del 2018

Els reptes de les gran ciutats

Aquests són els reptes que van sorgir d'una pluja d'idees  amb tots els alumnes :
Repte
Grup
1
La gran densitat de població

2
Les grans  bosses de pobresa

3
La gran producció de residus

4
L’elevat consum d’energia

5
L’elevat consum de l’aigua

6
La gran contaminació atmosfèrica i acústica

7
La utilització dels transports públics

8
El gran problema de l'habitatge.

9
La manca d’equipaments bàsics

10
L’arribada d’immigrants.

11
Les actituds incíviques per part dels ciutadans 

12
El problema de la producció d’aliments.

13
El tràfic, la manca d’aparcaments...

14
La delinqüència, violència...

15